Stad & Esch Randweg

Sociaal/duurzaam ondernemen in De Basis

'Verandering begint daar waar het besef ontstaat dat het anders kan'

Samen kunnen we werk maken van een mooiere toekomst voor ons en voor onze kinderen. Dit kan vanuit een open houding waarin we kansen en mogelijkheden aanpakken en we weer opzoek gaan naar de verbinding met elkaar en met de wereld om ons heen.

De Basis is een multifunctioneel bedrijven- en informatiecentrum in Meppel dat zich specifiek richt op sociaal en duurzaam leven en ondernemen. De Basis wil regionaal een voorbeeldfunctie vervullen door ruimte te bieden aan ondernemers die zich bewust zijn van hun plaats in een snel veranderende samenleving. Zij vinden er onderdak en worden uitgenodigd om samen te werken. Kennis en voorzieningen kunnen gedeeld worden en ondernemers kunnen nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Uitgangspunten hierbij zijn samenwerking in plaats van concurrentie, hergebruik in plaat van vervangen, ruimte voor overleg en eigen initiatief en delen van beschikbare kennis en middelen. Dit moet leiden tot toekomstbestendige ondernemingen die zowel sociaal, ecologisch als economisch rendement opleveren. Extra voordeel is dat ondernemers zich vanuit De Basis gezamenlijk kunnen presenteren aan klanten en het publiek. De aanwezigheid van detailhandel, dienstverlening, horeca, een expositieruimte en een informatiecentrum maakt De Basis aantrekkelijk voor bezoekers.

Missie

Nieuwe ontwikkelingen op verschillende vlakken van de maatschappij volgen elkaar in een rap tempo op. Het lukt de bestaande structuren steeds minder om met deze ontwikkelingen mee te bewegen en de positieve elementen hierin te ondersteunen. Een steeds groter potentieel aan mensen en middelen komt aan de kant te staan. Dit vraagt om nieuwe en vernieuwende initiatieven die letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden voor sociaal en duurzaam ondernemen in de ruimste zin van het woord. Een proeftuin waarin nieuwe vormen van ondernemen kunnen ontstaan, samenkomen en uit ontwikkelen. Ondernemerschap dat toekomst bestendig is en zowel sociaal, ecologisch als economisch rendement oplevert. Authenticiteit, gelijkwaardigheid, samenwerken, creativiteit en respect voor mens en milieu zijn hierbij de kernwaarden.

Visie

De Basis wil een wezenlijke bijdrage leveren aan een sociale en duurzame samenleving. Zij wil letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden aan bestaande en nieuwe ondernemingen, organisaties en netwerken die hier een bijdragen aan leveren. Daarnaast zal zij zelf actief nieuwe vormen onderzoeken, initiëren, ondersteunen en tot bloei te brengen. Hiertoe wil zij bestaande en nieuwe ondernemingen, organisaties en netwerken uit diverse disciplines fysiek en/of digitaal onderdak bieden en samenwerkingsverbanden tussen hen initiëren, aanmoedigen en ondersteunen. Uitgangspunten hierbij zijn samenwerking in plaats van concurrentie, hergebruik in plaat van vervangen, ruimte voor overleg en eigen initiatief en delen van beschikbare kennis en middelen. Dit zal leiden tot een optimale inzet van mensen, kennis en middelen. Door te kijken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen ontstaat er ruimte voor mensen en middelen die nu aan de kant staan. Daarnaast wil De Basis een informatie en inspiratie centrum zijn. Hiermee wil zij een zo breed mogelijk publiek bekend maken met, en waar mogelijk laten participeren in, deze (nieuwe) vormen van duurzaam leven en ondernemen en het belang van haar uitgangspunten voor mens en milieu overbrengen.