Samen maken we er meer van

De Basis Meppel is een initiatief van vier gedreven en enthousiaste mensen. Open en steeds op zoek naar anderen met soortgelijke idealen, om elkaar te inspireren en aan te vullen.

Wil je meedoen, informatie of heb je gewoon een vraag? Neem dan contact op met een van ons of gebruik het algemene e-mailadres onderaan de pagina.

Contact

Wiebe Lamsma

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het bevorderen van lokaal en duurzaam ondernemen. Ik ben er van overtuigd dat ondernemen op menselijke maat een positief effect heeft op meerder niveaus. Meer plezier in het werk, meer bedrijvigheid in de regio, minder belasting van het milieu en uiteindelijk een betere wereld. Bij lokaal een duurzame ondernemers horen natuurlijk ook (potentiele) klanten. Ik hoop te kunnen bijdragen aan het inspireren van hen zodat er een brede beweging ontstaat. De Basis past hier prachtig in, ondernemers verbinden, mensen inspireren en tegenwicht bieden aan de weggooi maatschappij.

Contact

Jaap de Boer

Ik geloof dat maatschappelijk gedreven ondernemerschap de toekomst heeft. Binnen De Basis wil ik daarom de brug slaan tussen idealisme en ondernemerschap.

Contact

Willemijn van Schilfgaarder

“Wees de verandering die je in de wereld wilt zien (Gandhi)”. De verandering die ik wil leven is die van een duurzame samenleving waarin wij bewust leven met oog voor elkaar, onze omgeving en de toekomst van onze kinderen. Binnen de Basis zet ik mij in voor bewuste duurzame initiatieven ontwikkelen en uitdragen in Meppel en omgeving.

Contact

Nellie van den Berg

Ik geloof in de kracht van inspiratie en samenwerking tussen mensen waardoor nieuwe, bewuste manieren van leven en ondernemen mogelijk worden en mensen meer tot hun recht komen. Binnen De Basis kan ik hieraan bijdragen door mijn expertise en levenservaring op het gebied van accountancy en bewustwording.

Stichting De Basis Meppel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten van de stichting zijn opvraagbaar via onderstaand e-mailadres.
info@debasismeppel.nl